työelämä ja vapaus

Voiko vapautta ostaa rahalla?

Edellisessä teksissä käsittelin vapautta ja siihen liittyviä paradokseja. Kuten huomasimme, vapaus ei ole mikään yksinkertainen asia. Tällä kertaa otsikon kysymys johdattelee samankaltaisen asian äärelle kuin kysymys siitä, tekeekö raha onnelliseksi. Raha ei tee vapaaksi, mutta usein rahalla on kuitenkin mahdollisuus ostaa vapautta. Rahan vuoksi voit myös menettää sen. Reaalielämän fakta on se, että meidän tulee..

Read more

Vapauden paradoksit: luopuminen, vastustaminen ja vapauden illuusio

Vapaus on yksi perusarvoistani: Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina. Mutta mitä vapaus tarkoittaa? Syvemmin tarkasteltuna siihen liittyy monta paradoksia. Oletko sinä törmännyt näihin? 1) Vastustaminen  Vapaus on helppo sekoittaa yhteen vastustamisen kanssa – tämä on tyypillistä teini-iässä. Kokemuksen vapaudesta tavoittaa, kun tekee toisin kuin oletetaan, toivotaan tai pyydetään. Tällaisen uhman, jossa korostuu vapaus valita..

Read more